Storytelling | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Storytelling

קוד
1700717
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

האקדמיה היום הפכה למגוונת מאי פעם עם פסיפס אוכלוסיות מתרבויות שונות ומיחידים שמגבשים לעצמם זהויות אישיות וייחודיות . מטרת הקורס היא לשתף את העולמות השונים מהם מגיעים הסטודנטים ויחד עם הדיסציפלינות השונות שהם מביאים, להגיע לנקודת מפגש של שיח ועשייה, בסופו יעבדו הסטודנטים בקבוצות קטנות ויצרו עבודות וידאו קצרות עם דימויים וחפצים שהם יצרו יחד. תוצרים אלו יהוו גלגול נוסף בייצוג והעברה תרבותית.

הקורס מהווה הזמנה לאסוף פולקלור מבני משפחה וקהילות קרובות. הסטודנטים יאספו עדויות וסיפורי עם, יציגו אתם בכיתה, ובהמשך יחברו לקבוצות. בעשייה משותפת עם סטודנטים ממחלקות אחרות הם יצרו פרשנות וייצוג חזותי ורב תחומי לעדויות ולסיפורים שנאספו. במקביל הסטודנטים ילמדו לימודים תיאורטיים אודות היסטוריה שבעל פה, והפולקלור המילולי והחזותי. נחקור ונדון באופנים השונים של Storytelling לאורך ההיסטוריה, עד המבעים של ימינו כגון אינסטגרם, טיקטוק ו Digital storytelling.

הפצתה של היסטוריה שבעל פה, אישית ותרבותית, הוא תהליך מחייה שמקשר אנשים לעברם וזה לזה. פולקלור הוא כלי עיקרי וחשוב בשמירת מסורות זהותיות, תרבותיות וסיפוריות של עמים בעולם. בתקופה בה בני אדם מהגרים ובורחים ממדינותיהם במסות גדולות בשל מצבי מלחמה והישרדות, הם לוקחים עמם בעיקר את זהותם, תרבותם וזכרונותיהם. עדויות וסיפורי עם הם אחד האמצעים להעברת היסטוריה ופולקלור - גוף ידע המכיל מנהגים ומסורות העוברים מדור לדור ומשתנים עם הזמן.

זהו מרחב בו האישי והפוליטי מצטלבים, כאשר לסיפורים אלה תפקיד ביצירת זיכרונות וזהות של פרטים בחברה רב תרבותית כמו התרבות הישראלית. מפגש זה יאפשר דיון מעמיק בריבוי תרבותי ומציאת מכנה משותף ביניהם, וזאת במקביל לריבוי הדיסציפלינות מהם מגיעים הסטודנטים והעברת הידע החומרי והחזותי ביניהם במסגרת הקורס.