אמנות חזותית בעולם המוסלמי. בערבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אמנות חזותית בעולם המוסלמי. בערבית

קוד
9400264
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

בקורס זה נפרוש מגוון רחב של היצירה האמנותית האסלאמית בתחומים שונים כגון: ארכיטקטורה חילונית ודתית, אומנות זעירה, ציור וקליגרפיה; כמו כן נדון בכתבי-יד מעוטרים המכילים מיניאטורות מימי הביניים, תוך דגש על הקשר בין טקסט לציור; נושאים אמנותיים אלו מיועדים להקנות לסטודנטים מבט ביקורתי להבנת התרבות האסלאמית החומרית על מכלול ענפיה, בתקופות שונות של שלטון האסלאם. הקורס אמור לספק ראייה חדשה על אמנות ותרבות האסלאם ועל דרכי השימוש בהעברת ידע תרבותי ואידיאולוגי.