משחקי מחשב: בין תיאוריה לפרקטיקה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

משחקי מחשב: בין תיאוריה לפרקטיקה

קוד
2700721
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס נבחן את תהליך יצירת המשחק, תוכן המשחק ופעולת המשחק, באמצעות שימוש בכלים מביקורת ספרות, אנתרופולוגיה, פוסט-סטרוקטוראליזם, מדעי החברה, חקר הטכנולוגיה, קולנוע ולימודי תיאטרון. נדון במשחקים מגישות שונות בפילוסופיה של המשחק כפי שאלו נוכחות בתחום הדעת המכונה game studies או ludology ובין השאר, ניתוח הקוד והאסתטיקה של הייצוג. כפועל יוצא של הקורס נפתח קונספטים למשחקים (prototypes) שידונו בדרך מקורית בסוגיות הנלמדות בקורס. נעשה שימוש בכלי פיתוח שאינם דורשים תכנות (game maker, construct) ובעבודה בקבוצות של עד שלושה סטודנטים. קורס מקוון