מבוא להיסטוריה של הצילום א'. מקוון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא להיסטוריה של הצילום א'. מקוון

קוד
2800141
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

הקורס "מבוא להיסטוריה של הצילום" בוחן את פרקטיקת הצילום בהקשריה הרחבים-מערכתיים-תקשורתיים, כתופעה חברתית-תרבותית מרכזית בעידן המודרני, ולא רק ככלי אומנותי. הקורס מציג דרכים שונות להביט על העבר המורכב של המדיום. הוא נבנה בשני צירים עיקריים: ציר תמטי (לפי נושאים) וציר כרונולוגי (ציר הזמן). בחלק זה נתמקד בהיסטוריה של תצלומי נוף וביחסי המצלמה אל הסביבה והקרקע. החל משימושים מוקדמים בקמרה-אובסקורה להכרת העולם החיצוני, דרך תצלומים קולוניאליסטיים של אתרים "אקזוטיים", תמונות של זירות קרב, פרויקטים במערב בארה"ב, אתרים סודיים וסמויים, תצלומי אוויר צבאיים ולבסוף, סביבות גלובליות עכשוויות. בקורס נבחן בו כיצד שינויים היסטוריים, טכנולוגיים, חברתיים ותיאורטיים משפיעים על הדרך בה מייצרים וצורכים תצלומים. ננסה להבין מה הרלוונטיות של ההיסטוריה של הצילום לעבודה של צלמים ואמנים היום. בהרצאות נדון בשלל חומרים ויזואליים מרתקים. הקורס יועבר באופן מקוון דרך זום.