מושגי יסוד בתרבות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מושגי יסוד בתרבות

קוד
9900050
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

״האלוהים מת – אנחנו הרגנוהו״ 'זעק' הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה בשלהי המאה התשע-עשרה. זעקה זו מקפלת בתוכה התדיינות סבוכה וכואבת עם אלפיי שנותיה של תרבות המערב . בקורס זה נצא למסע בעקבות תרבות המערב ,דרך הגותו של הוגה דעות זה. תחילה נפתח בהכרות עם התרבות היונית על מגוון אליה וגיבוריה . דרך הכרות זאת נחשף לאופן בו הגדירה יון העתיקה, את מהות האדם, את סבלו ואת תכלית קיומו. בחינת התרבות היונית דרך משקפיו של פילוסוף משלהי המאה התשע-עשרה תסייע לנו להבין את עוצמת הרלוונטיות של התרבות היונית לאדם המודרני, תרבות שהסעירה מסעירה וסביר להניח שעוד תמשיך להסעיר את עולמו הרוחני של המין האנושי. מהעולם הקלאסי נצלול לתהומותיה של החוויה הדתית,(דגש מיוחד לנוצרית)שהגיעה לשיא כוחה בימי הביניים. עומקו הפסיכולוגי של הוגה דעות זה , יאפשר לנו להבין כי הקריאה המודרנית ל'הוצאתו להורג" של האל, נגזרת דווקא מתווך הכרה בעוצמתה בעושרה ובכוחה הנשגב של החוויה זו, חוויה ששום מרחב תרבותי אחר לא יוכל למלא את מקומה. בשלב זה נבחן גם את ההבדלים שבין יהדות לנצרות מנקודת מבטו הרומנטית של ניטשה. אל אורה של הנאורות נגיע עם "פנסים כבויים". נפתח בניסיון להבין את רגע הולדתה של האופטימיות הגדולה: הרגע בו נולדה, או אולי קמה לתחיה, האמונה באדם בתבונתו בחרותו וביכולתו לתקן עולם. אלא שמבטו הביקורתי והספקני של ההוגה הגרמני, יפילנו מ'איגרא רמא לבירא עמיקתא'. נחשף לתובנותיו הפסיכולוגיות של ניטשה, שסברו כי אופטימיות מסוג זה, היא תולדה של חולשה וכי רק עוצמה אנושית מאפשרת מבט מפוקח המכיר בעובדה כי 'אין חדש תחת השמש' וכי המעוות לא יתוקן. ובסיומו של מסע מפרך זה, נשיל מעלינו לרגע את משקפיו של ניטשה על תרבות המערב ונשאל: מדוע התרבות המערבית העכשווית אינה מניחה להגותו של חכם גרמני זה והופכת בה שוב ושוב? נצביע על הקשרים בין ההשקפה הפוסט-מודרנית שרווחה בשלהי המאה העשרים, וירשה מהוגה זה, את ההכרה בעוצמה ולא בתבונה, כתכונה המניעה את האדם והעולם ואת ההזמנה להטיל ספק בכל מכל כל. ספקנים – אתם מוזמנים !