עיצוב אסטרטגי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

עיצוב אסטרטגי

קוד
1800121
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

בעידן הנוכחי אנו עדים לשינויי המתהווה ולמעבר מעולם "כלכלת החוויות" ל״כלכלה שיתופית״. המושג עיצוב חורג מהקשריו החזותיים והופך לשפה כוללת רב-תחומית החורצת את גורלם של מוצרים ותאגידים. מרכזיותו ותפקידו של העיצוב, במה שמכונה "חוויית מותג הוליסטית", מביאה לשינוי במעמדו של המעצב ובאופי המעורבות שלו בתהליכי פיתוח. הוא אינו עוד התחנה האחרונה בתהליך, אלא גורם שמשפיע על תהליכי פיתוח מרגע לידתם ומצופה לספק פתרונות מדויקים לצרכים מוחשיים ורגשיים של קהלי יעד שונים. השינוי הזה מחייב את המעצב לאמץ מתודולוגיה סדורה. אין פה דחיקה של הדחף היצירתי אלא עיגון של תהליך העיצוב בהקשרים שיווקיים שמעוגנים בתוך הקשרים עסקיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים ותרבותיים רחבים יותר. לצורך פענוח ההקשרים הללו נדרש המעצב לאמץ כלי חשיבה, חקירה וניתוח של; צרכי קהלי המטרה, שדה התחרות, המגמות בקטגוריה ועוד, ולנהל תהליך אסטרטגי מובנה והוליסטי שיספק בסיס רלוונטי ומדוייק לעבודת העיצוב.