תיאוריות של הגוף הלבוש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תיאוריות של הגוף הלבוש

קוד
2600811
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

במסגרת הקורס נבחן את המעמד הפרדיגמאטי של האופנה כדיסציפלינה הזוכה בעשורים האחרונים להכרה ולגיטימציה, הן כפרקטיקה בעלת משמעות במסגרת התרבות והן כשיח תיאורטי מחקרי באקדמיה. נעסוק בחשיבות ובמשמעות של לימוד תיאוריות של לבוש; נשאל מדוע, כמעצבים, אנו זקוקים לתיאוריה ביקורתית לצד תיאוריה יישומית; נסקור תיאוריות לבוש קלאסיות ונדון בסוגיות עכשוויות באופנה הקשורות בשאלות של אתיקה, גופניות, מציאות וירטואלית ועוד.