מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית

קוד
1800130
שעות אקדמיות
15
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

הקורס יציג לסטודנטים לתקשורת חזותית את היסודות התיאורטיים, הפילוסופיים וההיסטוריים של מקצוע העיצוב הגרפי מראשית הדפוס ועד לימינו. נדון בהתגבשותם של תנועות עיצוב כתגובה למארג היחסים בין הפוליטיקה, הכלכלה והטכנולוגיה; נראה כיצד מעצבים עיצבו ביטויים חזותיים לאידיאולוגיות חברתיות ואסתטיות; נחקור את האופן שבו שפה חזותית יוצרת משמעות; ונבחן השפעות הדדיות של עיצוב גרפי, עיצוב מוצר, אמנות ואדריכלות.