פילוסופיה/קולנוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פילוסופיה/קולנוע

קוד
9401232
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

האם הפילוסופיה יכולה לומר משהו בעל ערך על הקולנוע? האם הקולנוע יכול לשאת מסרים פילוסופיים? בקורס נבחן את נקודת הממשק בין הפילוסופיה לקולנוע, ונחשוב על במאים כעל פילוסופים ועל פילוסופים כעל במאים. בהקשר זה, נבחן את העיסוק של הקולנוע בתימת הכנסת האורחים. נדון במונחים חוק, צדק, הכנסת אורחים מותנית ובלתי מותנית, אחרות, כלכלה, הממשי, הבזותי והאל-ביתי.