קומיקס ישראלי אתמול והיום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קומיקס ישראלי אתמול והיום

קוד
2700642
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 14:00

מטרת הקורס להציג את האופן בו נתפסת ההוויה הישראלית על גווניה הרבים באמצעות הקומיקס. הקומיקס הישראלי שנוצר טרם הקמת המדינה ועד לימנו אלה, דומה בתמהיל התכנים שלו לקומיקס הכללי בשקפו את ערכי החברה ותכניה מכל זווית אפשרית: עם במצור, צבא ובטחון, סטריאוטיפים חברתיים, ועד למקומו של הפרט בהוויה הישראלית. במהלך השיעור יוצגו סדרות קומיקס שפורסמו בירחונים לילדים, בעיתונים יומיים ובספרים (הנובלה הגראפית). במקביל לכך נארח בשיעור ציירי קומיקס ממגזרים רבים – קומיקאים ידועים, אך גם כאלה הנמנים על החברה החרדית.