אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסט

קוד
1700685
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר קיץ
בשעה 9:30 - 13:30

קריאת מאמרים אקדמיים וכתיבת עבודו תמדעיות הן מיומנויות הכרחיות לרכישת השכלה אקדמת. מיומנויות אלה נחוצות לשם כתיבת עבודות ומתן פרזנטציות. הן אף הכרחיות לשיח מפרה ומהוות בסיס לפיתוח רעיון, מוצר או יצירה. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים/יות ידע באסטרטגיות קריאה והבנה של מאמרים אקדמיים מסוגים שונים, כמו גם את עקרונות הכתיבה המדעית: תכנון העבודה, תהליך כתיבת עבודה, אינטגרציה של תכני מאמרים, אבחנה יבן עיקר לטפל, מבנה עבודה אקדמית, ניסוח תשובות הולמות כלליכתיבה וציטוט ועוד. במהלך הקורס יינתן זמן לפגישות אישיות במטרה לשפר את יכולות הכתיבה. לפני הפגישות, הסטודנטים יתבקשו לשלוח פסקאות כתובות והן תהוונה את הבסיס לפגישה.