אחרי המפה: מיפוי, ניפוי ובידוי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אחרי המפה: מיפוי, ניפוי ובידוי

קוד
1700692
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס עוסק בהרחבת והעמקת המושג מיפוי, החל מתיאור והצגת המרחב באופנים חזותיים שונים ועד ליצירת ידע חזותי וארגון ידע חזותי הקשורים לעיצוב, לאמנות ולצילום. הקורס יסקור את התפתחותן של מתודות, אסטרטגיות ופרקטיקות של ארגון מידע חזותי החל ממסורות מקובלות באמנות ובמדע כגון פרספקטיבה, קרטוגרפיה ורישות קואורדינטות גיאוגרפיות ועד לניו-מדיה, להמצאה ויצירה של מפות וירטואליות, ניווט לוויינים והתמצאות במציאויות מרובות ומדומות. הקורס יבהיר את תפ]קידיו של המיפוי בהגדרת מיקומו של היחיד ביחס למרחבים החברתיים והפיזיים ויבהיר את תפקידו של המיפוי בחברה להטעמה של אינטרסים, הירארכיות ומבני כוח. לאמנות ולעיצוב תפקיד מהותי בביטוי וארגון חזותי של המרחב ולמשמעויותיו של ידע חזותי זה בתרבות ובחברה. תפקיד זה מקבל משנה תוקף במעבר מתרבות המבוססת על המילה לתרבות חזותית. הקורס יסקור סוגים שונים של מיפויים והופעתם באמנות ובעיצוב כגון: צילומי אוויר, מיפוי ומידול ממוחשב, מיפויים השתתפותיים, מיפויי תודעה, מיפויי מערכות, מיפוי ופיקוח של אוכלוסיות באמצעות מאגרי מידע כגון מאגר ביומטרי ודנ"א. כמו כן יבחנו משמעויותיהם התרבותיות, החברתיות והפוליטיות של מיפויים חדשניים אלו. ארגון הידע המרחבי באמצעות טכנולוגיות אופטיות, ממוחשבות ווירטואליות, ניו-מדיה ורשתות מידע יוצר למעשה השתלטות של המפה על הטריטוריה. מצב זה מייצר חוויית קיום המחייבת שימוש בכלים חדשים אשר להם זיקה עמוקה והשפעה על האמנות והעיצוב. הקורס יקנה לסטודנטים ידע פרקטי ומושגי על המפנה התרבותי הרחב הקשור למיפוי ולזיקתו לדיסציפלינות שונות של אמנות ועיצוב. הקורס יאפשר לסטודנטים להתנסות הן בפרשנות והן ביצירה.