מבוא לפילוסופיה של החומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לפילוסופיה של החומר

קוד
1230004
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

מטרתו של קורס זה היא לחשוף את הסטודנט לדיון הפילוסופי בדבר מהותו ומעמדו של החומר בהיסטוריה של תרבות המערב. נקודת המוצא לקריאה ברצף היסטורי זה היא ההנחה בדבר קיומה של זיקה מובהקת בין מעמדו של החומר בהגות לבין מעמדה של החוויה האסתטית בתרבות. הקורס יעקוב אחר התפתחות היחס אל המציאות החומרית מהעידן הקלאסי ועד ימינו מנקודת מבט פילוסופית, תוך התייחסות גם לנקודות ההשקה שבין פילוסופיה לתחומי דעת נוספים כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגית ואנתרופולוגיה. כמו כן הקורס ידגים את הרעיונות הנלמדים באמצעות היחשפות ליצירות מהאמנות הפלסטית, הספרות, הקולנוע, העיצוב והאדריכלות.