מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותי

קוד
1230008
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

הקורס נועד לעקוב אחר התפתחות המחשבה התיאורטית על הדימוי החזותי. בהקשר זה ייבחנו תיאוריות מסורתיות ועכשוויות העוסקות בדימוי החזותי ובטבעו. זאת, מתוך הנחה שהדימוי החזותי נושא משמעות רבה והוא בעל כוח רב בעידן של ימינו. הקורס יעסוק בדימוי החזותי בהקשר של האמנות, הצילום, הקולנוע, הווידיאו והעיצוב.