מבוא לתרבות דיגיטלית: מדיה חדשה, טכנולוגיות ופלטפורמות דיגיטליות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לתרבות דיגיטלית: מדיה חדשה, טכנולוגיות ופלטפורמות דיגיטליות

קוד
1230009
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 11:30 - 13:00

במרכז הקורס עומדים מספר שינויים טכנולוגיים וסוגיות מרכזיות שהשפיעו (ועדין משפיעים) על התפיסות ועל אופני השימוש שלנו באינטרנט. במהלך הסמסטר נכיר מונחים חשובים שעיצבו את השיח על רשת האינטרנט, נתוודע אל כמה מההוגים והחוקרים האחראים ליצירת המונחים והכלים (טכנולוגיות ופלטפורמות) בהם אנו משתמשים תדיר ונחשף לכמה מהשאלות והדיונים המהותיים בתחום. נדון גם באופן בו הטכנולוגיה ארוגה במרחב ומשפיעה על התקשורת שבין אנשים לאנשים, בין אנשים למחשבים, וגם בין מחשבים למחשבים. בנוסף, וככל שזמננו יאפשר, נחקור כיצד תהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים באים לידי ביטוי בחברת המידע וננסה לחשוב על כיוונים עתידיים והשלכות אפשריות.