סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנוע

קוד
1230011
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יתנהל כסדנה פעילה, הסדנה מבוססת על עבודה מעשית, דיון וביקורת עבודות. הסטודנטים ילמדו לעומק היבטים שונים בפרקטיקות צילומיות. כל פרק יתחיל בסקירה היסטורית המתייחסת לתקופות ותרבויות שונות על ציר זמן מגוון המתאר את הפרקטיקה הצילומית של התחום הנלמד. הסטודנטים יתנסו בצילום נוף, דיוקן, טבע דומם, צילום רחוב ועוד. ניתוח העבודות יתמקד בקומפוזיציה, תאורה והיבטים טכניים כמו כן בצד הרעיוני, הפיוטי והאסתטי של הביצוע. במהלך הקורס יהיו יציאות לשטח, תרגילי סטודיו בכיתה, ועבודה מסכמת, פרוייקט אישי. הסטודנטים ילמדו כיצד לבנות גוף עבודות המייצג את השקפת העולם שלהם. עם הזמן יחשפו הסטדונטים לעוד ועוד אמנים/ צלמים מהעבר וההווה, מהצילום המקומי ומהעולם.