אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות עכשווית בעולם הערבי (באנגלית)

קוד
1700714
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

הקורס עוסק באמנות העכשווית בעולם הערבי על שלל גווניה וצורותיה. הקורס סוקר את האמנות בת ימינו ואיך משתנים כגון זהות, לאומיות, מסורת, מודרניזם והגלובליזציה נטמעים בעבודתם של אמניות ואמנים ערבים. הקורס מציע הסתכלות היסטורית על העשייה האמנותית העכשווית, מתחילת דרכה, עלייתה וכשלונה עם נפילת מודל מדינת הלאום הפוסט-קולוניאלית במדינות ערב. נוסף לזאת הקורס מציע מבט השוואתי בין התמורות שחלו באמונות בארצות ערב לאלה בשאר העולם. הקורס מציע למידה אינטראקטיבית, וחושף את הסטודנטים לטקסטים היסטוריים וביקורתיים, זאת לצד תכנים ויזואליים וניתוח יצירות תרבות מלבנון, עיראק, מצרים, מרוקו וארצות המפרץ.