Introduction to Innovation and Entrepreneurship101 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Introduction to Innovation and Entrepreneurship101

קוד
2700725
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 20:00 - 21:30

 

קורס מקוון א–סינכרוני המקנה 2 נ"ז, המאפשר לסטודנטים לתארים ראשונים מהאוניברסיטה העברית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ועזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה לחבור יחד לטעימה משותפת ואינטראקטיבית מעולמות החדשנות והיזמות. 

בקורס מושם דגש מיוחד על כלים מעשיים וידע הרלוונטיים לעולם העבודה העתידי ולמסלול הקריירה של כל אחד ואחת מהסטודנטים והסטודנטיות.

למידה חדשנית – הקורס מועבר על פלטפורמ campus.il המאפשרת למידה משותפת של סטודנטים משלושת המוסדות האקדמיים החברים במאגד. 

הנרשמים/ות לקורס יצפו בסרטונים קצרים, יענו על שאלונים, יקיימו דיונים בפורומים ועל גבי לוחות שיתוף וכפרויקט סיום יפתחו רעיון למיזם (עסקי, חברתי או עיצובי).

הקורס יסתיים בהצגת פרויקט הסיום באופן שמותאם להצגת מיזם בעולם העסקי.

הקורס פותח בשיתוף נציגים מכלל מוסדות המאגד ובשיתוף מרצים אורחים ומומחי תוכן. הקורס הוא הראשון מבין שלושה קורסים בסדרה העוסקת בחדשנות ויזמות.

לינק לפרטים נוספים:  https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/

אין להתייחס ליום ולשעה המוזנים במערכת. הקורס א-סינכרוני ומקוון