סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצובית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצובית

קוד
1230010
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בהקניית כלי הבסיס לחשיבה עיצובית הכוללים: אפיון, זיהוי צורך, "מחקר משתמשים", התבוננות, ריבוי פתרונות אפשריים, כלים לחשיבה יצירתית, פיתוח חשיבה קונספטואלית ותרגול תהליכי התרגום מרעיון למוצר. במתח שבין עשייה שכלתנית מבוססת פתרון בעיות בעיצוב לעשייה אינטואיטיבית-אומנותית נתנסה גם במפגש חומרי-חוויתי ובתהליך של 'חשיבה-מתוך-עשייה' המבוסס על ניסיונות רבים בחומר ומתיחת גבולותיו, חיזוק תחושות הבטן ועבודה אינטואיטיבית לצד אימות שלהן עם הצורך לשמור על פונקציה, על תפקוד של האובייקט.