סטודיו ב' - סדנת דיון וביקורת תהליכים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ב' - סדנת דיון וביקורת תהליכים

קוד
1304
שעות אקדמיות
120
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 12:00

האמנות הנה שותפה פעילה, משפיעה ומושפעת בהווצרותו של סדר היום החברתי תרבותי ובחינתו. בתוך כך, הפרקטיקה של האמן האינדיבידואלי מתקיימת בזיקה (מחייבת או שוללת) לסדר יום זה. סמינר סטודיו שנה ב' הינו מפגש בין אמנים, סטודנטים ומנחים, אשר יחד בודקים את יחסי הגומלין הללו. באמצעות שורה של הרצאות פרונטליות שיעבירו מנחי הקורס, לצד תרגיל מעשי בקבוצות, יתמקד הסמינר בנושאים הבאים: 1 טקס- מהי הפונקציה שממלאת האמנות במרקם החברתי –תרבותי היום? האם, כפי שטוענת התיאורטיקנית דורוטאה וון הנטלמן Dorothea von Hantelmann אנו נמצאים בעיצומה של הגדרה מחודשת של פונקציה זו? 2 פורמט- נבחן מקרים עכשוויים והסטוריים בהם אומנים הובילו מהלכים אשר שינו פרדיגמות פעולה קיימות ועל ידי כך הרחיבו את מה שנתפס עד אז לגבולותיה של הפרקטיקה האמנותית. 3 חוזה- באיזה אופן מגדירה עבודת האמנות עצמה את מערכת היחסים בין האמן, הצופה והממסד 4 יחסי אוביקט סוביקט- כאמצעי לחשוב מחדש את מעמדה של התערוכה כיישות עצמאית החורגת מתפיסתנו המסורתית אותה כ"אוביקט" המתקיים עבור מבטו של הצופה.