סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמה

קוד
1204771
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:00

תכנית הקולקוויום של התואר השני באמנויות מתמקדת במקום ובמקומי ובתוך כך בוחנת את סביבת הסטודיו בה הסטודנטים פועלים מהיבטים מצטלבים. במהלך התכנית ניפגש עם מרצים אורחים מדסציפלינות שונות: היסטוריה, ביקורת תרבות, גיאוגרפיה, פילוסופיה, חברה ועוד. במסגרת מפגשים אלה ייחשפו הסטודנטים למגוון רחב של נקודות מבט ושפות-שיח בזיקה הדוקה להתנהלותם של שדות הייצור, התצוגה והביקורת של האמנות היום.