פרויקט גמר/תערוכה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרויקט גמר/תערוכה

קוד
1400771
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
-

פרויקט הגמר מוגש בסוף השנה השניה ללימודים. בסוף הסמסטר הראשון של השנה השנייה נערכת הגשת אמצע במעמד ראש המחלקה ופורום מרצים. במסגרת הגשה זו הסטודנט מציג את פרויקט הגמר עליו הוא עובד תוך התייחסות למרכיביו השונים. פרויקט הגמר כולל שלושה חלקים: 1- תצוגה של תערוכה הכוללת עבודות נבחרות. 2- עבודה כתובה המתייחסת לתהליכי עבודה, מקורות השראה והגדרה מושגית של הפרויקט. 3- שיח אמן בו הסטודנט מנסח את המהלך הרעיוני מול קהל אוצרים מקצועי במהלך תקופה בה תערוכת הבוגרים עומדת.