קובייה לבנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קובייה לבנה

קוד
9301700
שעות אקדמיות
0
נ"ז
5
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 12:00

קובייה לבנה מנחים: הדס מאור, ד”ר דור גז קורס חובה שנה א, התוכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל הקורס מתפרש על פני שנת הלימודים ומתכנס מידי שבוע לדון במיפוי של מגמות בולטות בשדה האמנות, בחינה של דרכי תצוגה שונות ורכישה של כלים מעשיים להשתלבות בשדה כאמנים פעילים. תכליתם של כלים אלו היא יצירת מנעד רחב של אפשרויות פעולה, למידת שיטות עבודות ובחינה מעמיקה של עצם מושג התצוגה. במהלך הקורס נתייחס למושגי מפתח, דוגמת: הקובייה הלבנה, הצבה תלויית-חלל, הצבה תלויית-זמן, סאונד, פרפורמנס ועוד, וכן נעמיק בשאלת חיוניות אובייקט התצוגה. הקורס מהווה מסגרת שמטרתה לחדד את הבנת אופני הפעולה של הסטודנטים ואת השימוש המעשי בכלים השונים שנרכשו במסגרתו. במסגרת הקורס יתקיימו מסגרות שונות של פרזנטציות, דיונים, קריאת טקסטים, ביקורי אורחים, תצוגות אישיות ו/או קבוצתיות ופעולות בחללי העבודה השונים. במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יתחלקו לשלוש קבוצות ויציגו שלושה פרוייקטים מקוריים בחלל הגלריה של התכנית לתואר שני באמנויות. בסוף שנת הלימודים כל סטודנט יכתוב עבודה מסכמת.