קורס בחירה הנוף האורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

קורס בחירה הנוף האורבני

קוד
98766
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

משמעות הנוף האורבני עברה טרנספורמציה בשנים האחרונות. קורס זה יחקור את האופן שבו הנוף הפך למודל של עירוניות בעקבות הlandscape urbanism.  מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם גוף הידע העכשווית ולפתח ראיה ביקורתית כלפי הנעשה בתכנון המרחב הציבורי הפתוח בישראל ובעולם. הקורס יבקש לזהות סוגיות יסוד של הנוף כתשתית עירונית, אקולוגית וחברתית.  ההוראה תעשה במתכונת של הרצאות ודיון ביקורתי בכיתה בהתבסס על חומרי הקריאה