קורס בחירה חדשנות אורבנית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

קורס בחירה חדשנות אורבנית

קוד
4968743
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-

תרבות כמאפשרת פיתוח בר-קיימא השנים 2015 ו- 2016 סיפקו טקסטים אשר השפיעו באופן משמעותי על האופן שבו אנו חושבים בשדה האורבניזם- שימור ופיתוח. הייצוג הישראלי היה משמעותי ביצירת המסמכים וכעת האתגר העומד לפנינו הוא יישום המושגים החדשים בהקשר המקומי, בערים הישראליות. הטקסטים, יחד עם המחקר העכשווי בתחום, עשוי לסייע בחשיבה מחודשת על המתודולוגית העירונית בישראל. מסמכים ומחקרים אלו מעלים אתגרים חוצי-גבולות כגון: גיוון תרבותי, תכנון ושיקום עירוני על כל צורותיו. אחד המסמכים המרכזיים בו יתמקד הקורס הוא ‘2030 Sustainable Development Goals’, ובפרט מטרה מספר 11 אשר לפיה על הערים להיות: בטוחות, מכילות, גמישות ומקיימות. בהקשר זה הקורס ידון בשאלות: כיצד ניתן לתרגם הנחיות אלו לעיצוב עירוני? כיצד מעריכים את הרעיונות האלטרנטיביים הללו? מה יכול להיות התפקיד של תכנון השתתפותי? כיצד משפיעה המהפכה הדיגיטלית על שינוי עירוני? בנוסף על הדיון התיאורטי, יבחנו הטקסטים Historic Urban Landscape ו- New Urban Agenda בהקשר למקרי בוחן מן הארץ והעולם, מהלך זה ישלים הבנה עמוקה של הפוטנציאל היישום שלהם במערכות התכנון, בעזרת חוקים ותקנות, לשם יצירת התחדשות עירונית וחדשנות.