קולוקיום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קולוקיום

קוד
550888
שעות אקדמיות
45
נ"ז
0
סמסטר א
יום
שני
בשעה 13:00 - 14:15

הקולוקיום המחלקתי הינה מסגרת לימודים המיועדת ליצר מפגש של הסטודנטיות/ים במחלקה משנה א' ועד לשנה ד'. מסגרת זו תכנס את כלל המחלקה לדיון משותף בסוגיות העוסקות בשאלות היסוד של העשייה האמנותית, העיצובית והקרפטית מפרספקטיבות של עשייה, חקר תרבות ופילוסופיה ותאפשר את פיתוח השיח המחלקתי ואיתגורו על ידי הבאת מרצים מהשורה הראשונה לדיון בסוגיות אלו. הקולוקיום יתקיים אחת לשבועיים בימי שני בשעות הצהריים מ-12:30 ועד ל-13:45 ויהיה פתוח לקהל הרחב על בסיס מקום פנוי.