טכנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיה

קוד
5001015
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

לימוד, הכרה ושליטה בחומרים ובתהליכי יסוד בקרמיקה. הקורס מורכב מהרצאות בתיאוריה ומערכת תרגילים לביצוע במעבדה בנושאים כמו: הרכב חומרים, צבעים וזיגוג. הנושאים נבדקים מעשית בשריפה ובניתוח תוצאות והסקתמסקנות. הסטודנטיות/ים יבחנו בכתב, ויגישו תוצאות ניסויים מעשיים.במהלך הקורס ילמד הסטודנט הפעלה של תנורי חשמל, קורס זה מהווה הסמכה להמשך עבודה עצמית בתנורי חשמל.