סדנת פרויקט אישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת פרויקט אישי

קוד
5002085
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס מאפשר לכל סטודנט לעקוב אחרי הערוצים האישיים שמעניינים אותו בדרכו האמנותית, בין אם הם קשורים לחומר הלימודים באופן ישיר, עקיף או בכלל לא.

כל סטודנט יעקוב אחרי שביל או מספר שבילים וינסה לגלות בדרך את הנושאים שנוגעים בו במיוחד, וקוראים אותו לפעולה

הקורס יכלול שיח קבוצתי וליווי מנחה.