קורס העמדת תערוכת גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס העמדת תערוכת גמר

קוד
505602
שעות אקדמיות
45
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס תערוכה הסטודנטיות/ים יחקרו, יתנסו וילמדו היבטים שונים הקשורים ביצירה והפקה של תערוכה אישית. החל מבחינה וחקירה של הפרמטרים השונים הקשורים להקמת תערוכה: רעיון, אלמנטים, חומרים, חלל, זמן, תאורה, סאונד: מי הן ומה, האלמנטים/ גופים המרכיבים את אנסמבל התערוכה, ועד פיתוח מבט וחשיבה רחבים: מבט על, על מערכת מורכבת בחלל נתון, של קבוצת (סטודנטיות/ים) חשיבה ופעולה אוצרותית המכילה, רואה וחושבת קבוצת יוצרות (סטודנטיות/ים): קרובות ושונות….

הקורס הוא קורס תומך ומלווה מרכזי יחד עם קורס מסמך ליווי של פרויקט הגמר.