סדנה רעיונית (עיצובית) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סדנה רעיונית (עיצובית)

קוד
5001006
שעות אקדמיות
45
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הסדנה היא לפתח מודעות למשמעות החזותית של המרחב השגרתי ולאפשר התנסות בפיתוח תהליכי עיצוב שראשיתם חיפוש אינטואיטיבי או מכוון ותכליתם גיבוש תפישה רעיונית וחזותית. הסדנה תחשוף בפני המשתתפים את חווית תהליך העיצוב כמעצבים וכמשתמשים ואת העיצוב ככלי המכתיב דפוסי פעולה דומיננטיים בתרבות. נקודת המוצא היא תפקיד המעצב בתרבות כיוצר ארגז כלים של הרגלים ומיומנויות שהופכים למודלים של פעולה המסדירים את החיים החברתיים ואת תמונת העולם. במהלך המפגשים יודגמו אסטרטגיות מתחומי התרבות החומרית והחזותית, מגמות של התפתחות מושגי תרבות ומושגים ראשוניים של חשיבה ביקורתית. הסדנא מבוססת על עבודה אישית של המשתתפים ומפגש ודיון קבוצתיים. המטלות יתמקדו ביצירת שינוי, שילוב בין דפוסי תרבות קיימים ותהליכי יצירה מקוריים כרקע לתהליך גיבוש תפישת עולם אישית.