ניפוח בסיסי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניפוח בסיסי

קוד
5001008
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יפתחו ויעמיקו את יסודות העבודה הנכונה והבטוחה בניפוח זכוכית תוך שיכלול המיומנות דרך סדרת תרגילים המשלבים הבנה עיצובית ושליטה טכנית.