מידול, תיבנות וניפוח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מידול, תיבנות וניפוח

קוד
5001009
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס זה הסטודנטיות/ים יילמדו תיכנון ופיתוח תבניות למודלים מחומרים שונים. הכרות עם טכניקות עבודה שונות בניפוח תבניות. בניית תבניות למודלים מחומר ושעווה. הכנת תבניות רדי מייד, גבס חמות/קרות לניפוח מודלים עיצוביים ופיסוליים. שילוב טכניקות כגון יציקה וניפוח.