תרגיל - עבודה חמה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים