תרגיל - עבודה חמה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים