סדנת מחקר חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים