זכוכית: פרקטיקות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

זכוכית: פרקטיקות

קוד
5001043
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

מטרת הקורס לשכלל ולהביא לידי התמקצעות טכניקות בזכוכית תוך שימוש רעיוני. במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו לבצע פרויקט אחד בשתי טכניקות שונות, הנשענות על מיומנות הסטודנט. היבטים חשובים בקורס יהיו חיבור נכון בין רעיון לחומר זכוכית, רמת גימור, אופני הגשה והצבה.