צבעוניות בחומרים קרמיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צבעוניות בחומרים קרמיים

קוד
5002060
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפני היוצרים/ת בחומר הוא הצבע וכיצד להשתמש בו באופן מדויק מתוך שליטה וכוונה . מטרת הקורס היא ללמוד להבחין בין איכויות שונות של צבע ושילובם מה הוא ההבדל בין צבע הנובע מתוך החומר(גוף החומר) לחיפוי פני השטח באנגוב , לחיפוי בזיגוג בעל נפח ומרקם כל אחד מהאלמנטים האלה מתקיים כחומר באופן עצמאי ללא תלות באחר.ומגלם בתוכו מגוון רחב של אפשרויות. השאיפה היא לחבר בין שלושתם יחד,באופן שישרת את היצירה . בתחילת הקורס כל סטודנט יגדיר מאפיין של צבעוניות שבאמצעותו הוא רוצה לבטא מחשבה או תחושה ואז הוא יחל בנסיונות לחקור מה היא הדרך להגיע לתוצאה המדוייקת ביותר.במקביל נלמד דרכי יישום שונות של צבע וכיצד הצבע מתיחס לצורה.