תקרת זכוכית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תקרת זכוכית

קוד
5001087
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מתחלת דרכינו בבצלאל אנו לומדים את הטכניקה ה'נכונה' ומה 'מותר' ומה 'אסור' בעבודה עם זכוכית. לפעמים טכניקה מגבילה וממשטרת את היצירתיות. במהלך הקורס אנו נמתח את הגבולות היכולת של הזכוכית ואת היוצר כדי להגיע לתוצאות בלתי צפויות. בקורס הזה מותר הכל