אמנות קיר: קירות קרמיים, קירות זכוכית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות קיר: קירות קרמיים, קירות זכוכית

קוד
5001054
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

מטרתו של הקורס הוא להעניק לסטודנט את הידע והמיומנויות הדרושים לתכנון ולביצוע פרויקטים קרמיים בקנה מידה גדול באמצעות פיתוח מתודות ייצור ייחודיות. סטודנטים אשר תחום התמחותם היא זכוכית, יכלו לבחור לתכנן ולבצע קירות זכוכית או לשלב בין החומרים.

בקורס זה יתוודעו הסטודנטים למסורות הקשורות לשימוש בחומרים קרמיים בתחומי האדריכלות ובייחוד נתמקד באמנות הקיר בארץ ובעולם. כמו כן נערוך היכרות עם טכנולוגיות ומגמות עיצוב עכשוויות, זאת תוך בחינה מעמיקה של מאפיינים אסתטיים, רעיוניים, פונקציונליים ותרבותיים הנוגעים לשימוש בחומר הקרמי ובזכוכית בתחומי האדריכלות.

הסטודנטים יתבקשו לפתח מתווה לקיר קרמי/זכוכית, תוך התחשבות בהיבטים הפונקציונליים ובחירת התפיסות החזותיות המתאימות. המכלול החזותי יחולק לאלמנטים מודולריים. לאחר מכן,  יתמקדו הסטודנטים בתכנון ובביצוע פסי ייצור ייחודים שיאפשרו לשכפל אלמנטים מודולריים לטובת ייצור משטחים בקנה מידה גדול, שניתנים ליישום על גבי משטחים אנכיים.