הטכנולוגיה של הזכוכית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הטכנולוגיה של הזכוכית

קוד
5001086
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

היצירה בזכוכית כרוכה בתהליכים מורכבים. מטרת הקורס להוות מקור ידע והבנה עמוקה של מדע הזכוכית והטכנולוגיה עליהם נשענות שיטות העבודה השונות בזכוכית. במהלך הקורס נלמד על מבנה הזכוכית, על תהליכי התכת הזכוכית, נסביר במונחים מדעיים את התהליכים הקשורים בטכניקות העבודה השונות, נעמוד על מקורם של פגמים והדרכים לתיקונם ועוד. מתכונת הקורס - הרצאות, תרגילי מעבדה, ושיעורי בית להגשה. הציון מורכב משקלול של השתתפות בשיעור, ההגשות ובחינה בכתב.