עיצוב מכוניות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מכוניות

קוד
6740758
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 17:30 - 20:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

עיצוב מכוניות

במשך למעלה מ 100 שנים, המכונית הינה המוצר המרכזי בחיינו.

המכונית מציגה מפגש של דיסציפלינות עיצוב, ממחקר משתמשים ועד מענה לצרכים אופנתיים.

בשנים האחרונות חלים שינויים משמעותיים בתפישת והגדרת המכונית. שינויים אילו מונעים ע"י לחצים תרבותיים, אקולוגיים כלכליים וטכנולוגיים. מקומה של המכונית במרקם חיינו עומד להשתנות באופן חד.

בקורס הנה נפעל לנסח חזון של כל סטודנט/ית אשר יבטא תפישה אישית את מושג המכונית באופן פרטי ותחבורה אישית באופן רחב יותר.

במסגרת יצירת החזון, נפעל באופן מכוון להגדיל את מרחב הדימויים והאסוציאציות שעומדים ברקע קביעת התצורה והאסתטיקה של המכונית.

הקורס יאפשר התנסות במתודולוגיות של עיצוב מכוניות, ויתקיים תהליך של אפיון, סיעור רעיוני, יצירה והמחשת רעיונות וכן פיתוח של עיצוב אשר יגשים את חזון הסטודנט/ית.

השנה נחפש ונבחן זוויות משתנות של התבוננות וגישה לעיצוב המכונית.

תכני הקורס יכללו היכרות מבוא עם דרישות פונקציונליות, שיחות אודות טכנולוגיות, תרבות עיצוב המכונית, התפתחותה לאורך השנים וביטויה בתרבות ובעיצוב.