סטודיו ג-הכנסת אורחים, אורח מארח מתארח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ג-הכנסת אורחים, אורח מארח מתארח

קוד
623017
שעות אקדמיות
60
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

הכנסת אורחים, אורח מארח מתארח מנחה: טל גור "... והוא יושב פתח-האוהל, כחום היום".(בראשית פרק יח' פסוק א') אור כשדים 1750 לפנה"ס או: "..ערב טוב. הזמנתם מקום? כמה אתם? בחוץ או בפנים? תמתינו,מייד אבדוק... כאן ועכשיו 2013 הסטודיו יעסוק במרחב שבין הכנסת האורחים האתית, הלא מותנית והלא מוגבלת (לתת למזדמן את כל הבית וכל העצמי של אדם, לתת לו את ייחודו, את ייחודנו, בלי לבקש ממנו לא את שמו, לא תמורה ולא מילוי תנאי כלשהו*), לבין הכנסת האורחים הפוליטית, שחוקים רבים לה (הפוליטי קובע גבולות, בורר את אורחיו, בודק את העוברים ושבים, דורש שיזדהו בפניו בטרם יוכנסו פנימה, הביתה, לפוליס*). בתקופה שבה אתרים ברשת מאפשרים לנו להחליף ולהתארח בבתים, לישון על ספות ולנסוע בתוך מכוניות של אנשים זרים כמעט בכל מקום בעולם על בסיס הפתיחות והאמון באחר (ועל סמך דירוג הגולשים..) יהיה מעניין לבחון, מתוך נקודת מבטינו כמעצבים, את מצוות הכנסת האורחים אשר עליה נאמר (בהקשר לפרשת ויירא) כי גדולה היא מקבלת פני שכינה. מיהו האורח ומיהו המארח? היכן? האם במרחב הפרטי או במרחב הציבורי? מתי הוא מגיע וכמה זמן שוהה? האם הוא הולך או נשאר ללון? מה הוא מביא איתו? מה הוא משאיר ומה הוא לוקח איתו הלאה?.... *מתוך על הכנסת אורחים ז'אק דרידה בהוצאת רסלינג 2007