סטודיו ג- אקופונקטורה אורבאנית ושינוי מקיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ג- אקופונקטורה אורבאנית ושינוי מקיים

קוד
623018
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

אקופונקטורה אורבאנית ושינוי מקיים.

מרצה: אלישע טל

אקופונקטורה היא פעולה מקומית קטנה שמניעה שינוי כללי ומשמעותי.

האם פעולה עיצובית ממוקדת ומדויקת יכולה באופן דומה, לחולל שינוי של מקום, התנהגות ואיכות חיים.?

 

את השאלה הזו נבחן במהלך הקורס ע"י סידרת ניסויים והתערבויות במרחב האורבאני.

כמעצבים וכמעצבות נפנה את המבט מהתחום הפרטי למרחב הציבורי. במקום עיצוב חפץ אישי בבעלות פרטית נעצב חפצים משותפים. מעיצוב שמכוון ע"י הכלכלה הצרכנית נתמקד בעיצוב שמקדם כלכלה שיתופית. הגישה העיצובית תבחן את האופן בו אובייקט יכול לעודד ולקדם שינוי.

 

בהקשר זה המרחב האורבאני מהווה אתגר עצום ושדה פעולה רחב ורענן לתחום העיצוב. כיום רוב בני האדם בעולם גרים בערים, ועיר חיונית מהווה פתרון אולטימטיבי ומקיים בעולם שנהיה מרובה באוכלוסין ודל במקום, ומשאבים. ערים משגשגות הן כור היתוך לרעיונות חדשים, קרקע פורייה לחיי תרבות מרשימים, הן נחשקות ומספקות איכות חיים גבוהה. אך רוב הערים חולות, מנוכרות, אלימות וחסרות את אותן איכויות. בהקשר זה נטען שתהליכי העיצוב של העיר המודרנית היו לקויים והובילו, בין השאר, לכך שהמרחב הציבורי הופקר לטובת הרכב על חשבון אנשים. מרכז העיר שהיה מוקד החיים הציבוריים בעבר התרוקן לטובת חלום הקניון והפרוור, או השתנה למרחב שעיקרו צרכני.

במהלך הקורס נתעמק בסוגיות אלו, ובנושאי קיימות בכלל, כדי להבין את מקור התהליכים שכיום ברור לכול שהם מובילים למצב משברי. נצא לסיורים, נשמע הרצאות ונחדד את ההבנה לגבי התפקיד של תחום העיצוב בחילול שינוי ובמימוש פתרונות מקיימים לשיפור העיר. תפקיד שנובע מהיכולת, לשלב בין תחומים, להציע צורת חשיבה הוליסטית, ובעיקר בהצבת חזון חומרי וערכי עדכני.