פרוייקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
60
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 11:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)