סטודיו ב סמס' ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ב סמס' ב'

קוד
623006
שעות אקדמיות
180
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

הקורס ממשיך ומעמיק בסוגיות מקצועיות של עיצוב תעשייתי תוך תרגול מתודולוגיות של פיתוח ועיצוב, התמודדות עם טכנולוגיות ייצור, נתונים ארגונומיים, פונקציונליות ושפה חזותית. בקורס יתורגלו תכני ליבה מקצועיים ,תרחישים, עקרונות פיתוח וממשקים.