עיצוב חלל למעצבים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב חלל למעצבים

קוד
6741753
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

חלל קטן – אוביקט גדול

אדם יוצא מבית והבית אינו יוצא מן האדם. הוא נשאר, על קירותיו ועל התלוי בהם ועל חדריו ודלתותיו הנסגרות בזהירות. (יהודה עמיחי)

 

הקורס יעסוק ביחסים בין האדם למרחב הפרטי בו הוא חי. על האופן בו הפונקציות השונות המרכיבות את "הבית", מגדירות את החלל. האופן בו החומרים, הטקסטורות, הצבעים, הפרופורציות מהם נוצר החלל כמו גם האובייקטים המשמשים בו, מקורות האור, המעברים והפתחים משפיעים על חווית האדם הגר בו.

מתוך פיתוח רעיוני והגדרת הצרכים נגבש תפיסה חללית וקונספט עיצובי "לבית" אשר יבואו לידי ביטוי והמחשה בכלים אדריכליים – תכנית, מבט, חתך, פרספקטיבה, מודל ממוחשב ומודל פיזי ואמצעי ביטוי עיצוביים נוספים.