עיצוב והפקת תערוכת סוף שנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב והפקת תערוכת סוף שנה

קוד
69079
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)