פבריקציה דיגיטלית-טכנולוגיות ב' דיגיטליות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פבריקציה דיגיטלית-טכנולוגיות ב' דיגיטליות

קוד
654321
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

המרחב הדיגיטלי אשר בין יוצר לחפץ, הביא לשינוי מהותי, לא רק של האופן שבו חפצים נוצרים אלא גם למשמעות של להיות יוצר.

 

במרחב דיגיטלי זה מעובדות פקודות ואף נוצרות פקודות המגדירות תוצרי חומר וצורה בעולם הפיזי. מרחב זה הינו גם זירה בה תאגידים מנכסים שטחים, ממשלות מפעילות רגולציה, ואינדיווידואלים משוטטים, ממפים, חוקרים, ומגלים מרחבים חדשים נוספים.

 

ניתן להבחין בשינוים ובאבולוציה של טכנולוגיה ותפקידה דרך שינויי מינוח על ציר זמן: תחילה rapid prototyping לאחר מכן 3D printing וכיום additive manufacturing. המינוח digital fabrication מכסה טכנולוגיות נרחבות בהרבה אשר additive manufacturing הינה אחת מהם (למעשה הרבה יותר מאחת…).

 

הקורס יתרכז במאפיינים הטכניים של פבריקציה דיגיטלית ובו בזמן בקונטקסט התרבותי וההשלכות של אותה טכנולוגיה. ממבט היסטורי התחום הינו עדיין בחיתוליו ויש עוד מקום רב לחקר ומיפוי  - אז צאו לגלות!