קרטון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קרטון

קוד
654320
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

קרטון סמסטר ב', לשנים ב,ג,ד 2 נ"ז מרצה: הדר שפירא הקורס יתקיים במסגרת שיתוף פעולה עם מפעל 'קרגל', המייצר קרטון ומוצרי אריזה לשוק המקומי במהלך הקורס נדון בפוטנציאל של החומר, נחקור את אפשרויות השימוש בו, נפתח כיווני מחשבה יצירתיים ונציע שימושים חדשניים בקרטון המתבססים על תכונותיו הייחודיות. ניתן יהיה להציע גישות חדשות בתחום האריזה, או לפתח שימוש בקרטון בתחומים נוספים של מוצרים, בהם ניתן ל'חגוג' את יתרונותיו. כקבוצה, נבקר במפעל ונסייר בקווי הייצור. נציגי 'קרגל', יעבירו לסטודנטים מידע על תכונות החומר, האפשרויות הטכנולוגיות הקיימות בתעשייה זו, ויספקו חומרים ותמיכה טכנית ככל שידרשו. 'קרגל' יעניקו מילגה/ פרס לפרויקט/ים המצטיין/ים.