פרוייקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)