פרוייקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)